Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην περίπτωση που υπάρξει άκυρη απόλυση,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΜΗΝΥΣΗ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Στην περίπτωση απόλυσης μετά από μήνυση για να είναι έγκυρη,
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;

Αν δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία ή συνήθεια,
September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Με βάση την ίση μεταχείριση ο εργοδότης που χορηγεί την οικειοθελή παροχή στο προσωπικό του,