Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ANTIΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Ακόμα και οι δήμαρχοι, παρά τα δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, απορρίπτουν την διαδικασία διαθεσιμότητας υπαλλήλων. Προτρέπουν, μάλιστα, κανείς αιρετός να μην έχει συμμετοχή, αφού […]