άδεια

November 20, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Ο χρόνος προϋπηρεσίας δεν τίθεται ως προϋπόθεση στο νόμο 
October 2, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ;

Οι μισθωτοί δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές
September 17, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ
September 4, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας μετά από προειδοποίηση,