ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ;

ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;
July 8, 2019
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
July 10, 2019
Share

Ο εργαζόμενος υποχρεούται

να μην παρέχει την εργασία του σε άλλον εργοδότη για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια του.

Σκοπός της άδειας είναι η αποχή του μισθωτού από την εργασία του και η ανάπαυσή του, ενώ παράλληλα διατηρεί την αξίωση του μισθού του από τον εργοδότη. Σε περίπτωση που ο αδειούχος μισθωτός απασχοληθεί από άλλον εργοδότη, ο τελευταίος δικαιούται να μην καταβάλλει στο μισθωτό το μισθό του, όπως ορίζει και το άρθ. 5 παρ. 2 του Α.Ν 539/1945.