δημόσιος υπάλληλος

February 27, 2020

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ;

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
February 25, 2020

ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Η κατοχή μετοχών Α.Ε. από δημόσιο υπάλληλο καταρχήν
February 5, 2020

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
February 4, 2020

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 3528/07,