ΠΟΤΕ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ;

Share

Η απόφαση του εργοδότη, υπό το καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας,

να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη οικονομική κρίση της επιχείρησης μέσω απολύσεων για οικονομικούς λόγους δεν ελέγχεται δικαστικά ως προς τη σκοπιμότητα ή την αναγκαιότητα. Ωστόσο, τα δικαστήρια ελέγχουν εάν η καταγγελία για οικονομικοτεχνικούς λόγους υπερβαίνει τα όρια περί κατάχρησης δικαιώματος.

Ειδικότερα, έχει κριθεί ως καταχρηστική η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους,

όταν οι λόγοι (π.χ αναδιοργάνωση της επιχείρησης ή μείωση προσωπικού για λόγους οικονομιών) είναι προσχηματικοί και υποκρύπτουν μίσος ή εμπάθεια ή κακοβουλία του εργοδότη.

Επιπλέον, καταχρηστική (κι άρα άκυρη) θεωρείται η απόλυση που οφείλεται μεν σε οικονομικούς λόγους, η επιλογή δε των απολυτέων δεν γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια από τον εργοδότη, όπως η αρχαιότητα, η ηλικία, η αποδοτικότητα, η οικογενειακή κατάσταση κλπ.