ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Δεν είναι δυνατή η παραίτηση από δικαίωμα της άδειας,

έστω και αν καταβληθούν αυξημένες αποδοχές. Η συμφωνία για τη μη χορήγηση άδειας είναι οπωσδήποτε άκυρη, έστω και αν καταβάλλονται οι αποδοχές που αναλογούν στο χρόνο της άδειας. Επίσης δεν επιτρέπεται να καταρτιστεί συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, σύμφωνα με την οποία θα του καταβάλλεται κατά μήνα ορισμένο χρηματικό ποσό, πέρα από τον οφειλόμενο νόμιμο μισθό ή ημερομίσθιο, με σκοπό να συμψηφιστεί αργότερα με τις οφειλόμενες αποδοχές αδείας, καθώς και επιδόματος αδείας.