ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ;
January 11, 2021
ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ 534 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
January 11, 2021
Share

Κατ’ αρχήν, να σημειώσουμε ότι το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης που οφείλεται στον απολυόμενο ιδιωτικό υπάλληλο καθορίζεται από το νόμο ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του στον εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται.

Περαιτέρω, βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης αποτελούν οι τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου κατά τον τελευταίο μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεώς του.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας του απολυόμενου στον εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύθηκε, καθορίζεται από το νόμο ο αριθμός των μισθών που δικαιούται αυτός να λάβει ως αποζημίωση απόλυσης.

Με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3198/55 τίθεται περιορισμός στον κατά τα ανωτέρω, τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης, καθ’ ότι με αυτήν ορίζεται ότι, κατά τον εν λόγω υπολογισμό οι μηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου δεν λαμβάνονται υπόψη κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οχταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό 30. Με την εν λόγω διάταξη τίθεται, έτσι, γενικός περιορισμός για το ύψος της αποζημίωσης όλων των υπαλλήλων.