ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΔΟΛΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ;

ΠΟΣΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;
September 11, 2018
Share

Προϋπόθεση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση

και απαλλαγή οφειλών, φυσικών προσώπων, που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα είναι, μεταξύ άλλων, και η έλλειψη δόλου. Η μη δολιότητα καταλαμβάνει, όχι μόνον την αδυναμία πληρωμής αυτή καθ’ εαυτή, αλλά και την ανάληψη του εγχειρήματος της λήψης δανείων, εάν προδήλως ήταν αδύνατη η αποπληρωμή τους.