ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞ’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑΣ;

Share

Ως επίδομα εξ’ ελευθεριότητας χαρακτηρίζονται οι οικειοθελείς παροχές,

δηλαδή οι παροχές με καθαρά χαριστική πρόθεση, τις οποίες καταβάλει ο εργοδότης στο μισθωτό, επιπλέον του συμφωνηθέντος μισθού του τελευταίου.

Ακριβώς δε επειδή ο εργοδότης καμία συμβατική ή άλλη νομική υποχρέωση προς καταβολή του επιδόματος εξ’ ελευθεριότητας υπέχει έναντι του μισθωτού, δικαιούται οποτεδήποτε να αποφασίσει την περικοπή ή και τη διακοπή του.