ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΕ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΑΛΛΟΥ. ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αδυνατεί να αποδεχτεί

την εργασία του εργαζομένου και ως εκ τούτου καθυστερεί την καταβολή των μισθών του, είναι δυνατόν ο εργαζόμενος να βρει αλλού εργασία. Ο εργοδότης εξακολουθεί να οφείλει τους μισθούς που δεν έχουν καταβληθεί. Ωστόσο, αν πράγματι ο εργαζόμενος έχει εργαστεί αλλού, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τους οφειλόμενους μισθούς ό, τι κέρδισε ο μισθωτός από την παροχή της εργασίας του αλλού.