ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ, ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
September 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των

προσωπικών δεδομένων, «τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή του εργαζομένου είναι δυνατόν να υπαχθούν στον έλεγχο της εταιρείας όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο, όταν η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών». Τέλος, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν ο έλεγχος είναι «απαραίτητος για την οργάνωση και τον έλεγχο της διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης εργασίας ή του κύκλου εργασιών και ιδίως τον έλεγχο των δαπανών».