Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΥ. ΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ;

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ «CAPITAL CONTROL» ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ;
September 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
Share

Κατά τη διάρκεια ισχύος των μεταρρυθμίσεων του μνημονίου,

δηλαδή από το 2012 έως το 2016, οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σε αντίθεση με ό, τι συνέβαινε στο παρελθόν. Σημειωτέον, ότι κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει η δυνατότητα κήρυξης μιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ως υποχρεωτικής, ώστε να δεσμεύει όλους τους εργαζομένους και τους εργοδότες του κλάδου ακόμα και αν δεν έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, εν προκειμένω, θα εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας της επιχείρησης ακόμα και αν το ωράριο που προβλέπει είναι δυσμενέστερο από αυτό της κλαδικής. Ωστόσο, αν υπάρχει ατομική σύμβαση εργασίας που προβλέπει καλύτερους όρους από αυτούς της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας υπερισχύει αυτής σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας.