ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗ ΔΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ;
September 11, 2018
ΠΗΡΑ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗ ΔΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ;
September 11, 2018
ΠΗΡΑ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ;
September 11, 2018
Share

Η συλλογική σύμβαση εργασίας εξακολουθεί

να είναι δεσμευτική για τον εργοδότη και τους εργαζομένους για ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών μετά τη λήξη της. Επομένως, ο εργαζόμενος που προσλήφθηκε σε αυτό το χρονικό διάστημα δεσμεύεται και προστατεύεται από τις διατάξεις της. Αυτό συνεπάγεται ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να συμπεριλάβει στην ατομική σύμβαση του προσληφθέντος εντός τριμήνου από τη λήξη της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, δυσμενέστερους όρους σε σχέση με αυτούς που προβλέπει η τελευταία.