ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ;

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης, δικαιούται να απασχολεί υπερωριακά

τον εργαζόμενο, δηλαδή πέραν των οκτώ ωρών ημερησίως, μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν επείγουσες ανάγκες, ή εξαιρετική σώρευση εργασίας. Εφόσον δε συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και ο εργαζόμενος απασχολείται παρανόμως υπερωριακά, δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και μάλιστα, ως αποζημίωση, το 80% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Ο δε εργοδότης είναι δυνατό να τιμωρηθεί και ποινικά, με την επιβολή χρηματικής ποινής ή φυλάκισης ή και των δύο παραπάνω ποινών, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης.