ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ?

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, δεν απαγορεύεται στους συνταξιούχους του ΙΚΑ

να εξακολουθούν να παρέχουν την εργασία τους. Ωστόσο, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος του Ι.Κ.Α. (ήδη Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) πριν αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία, εξαρτημένη ή μη, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τούτο στο Ίδρυμα και να ζητήσουν έγκριση, παρέχοντας κατά την υποβολή της δήλωσης και κατά τη διάρκεια της εργασίας πληροφορίες σχετικά με την εργασία. Σημειωτέον δε ότι, αν τα μηνιαία κέρδη τους από την παροχή εργασίας ξεπερνούν το πεντηκονταπλάσιο των ημερήσιων αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη, το ΙΚΑ αναστέλλει με σχετική πράξη του την παροχής σύνταξης.