ΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΣΤΗ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ?

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ?
September 11, 2018
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος

κατά τον Ν. 551/1915, αυτό συνίσταται «σε κάθε βίαιο και ζημιογόνο συμβάν που λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής εκτελέσεως της εργασίας». Το δε ατύχημα που συνέβη στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια απεργίας, έχει κριθεί από ότι αποτελεί εργατικό ατύχημα. Συγκεκριμένα, ο Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφασή του 280/1992, θεώρησε ότι εφόσον η μεν απεργία προβλέπεται από το Σύνταγμα ως νόμιμο δικαίωμα των εργαζομένων, το δε ατύχημα έλαβε χώρα στο χώρο εργασίας του εργοδότη, πρόκειται για εργατικό ατύχημα, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα και την αρχή της επιείκειας. Συνεπώς, εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διατάξεις για τα εργατικά ατυχήματα.