ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟ Η ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;
February 4, 2019
ΠΟΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
February 6, 2019
Share

Οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα μεταπτυχιακού διπλώματος, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους,

δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών, άνευ αποδοχών.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε σε συνεχείς ημέρες, είτε τμηματικά, ανεξάρτητα από την ηλικία του εργαζομένου και ισχύει για δύο έτη. Τα αυτά ισχύουν και για τους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα διδακτορικού διπλώματος.