ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

Share

Οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα μεταπτυχιακού διπλώματος, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους,

δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών, άνευ αποδοχών.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε σε συνεχείς ημέρες, είτε τμηματικά, ανεξάρτητα από την ηλικία του εργαζομένου και ισχύει για δύο έτη. Τα αυτά ισχύουν και για τους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα διδακτορικού διπλώματος.