ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
Share
Αν ο μισθωτός ζητήσει την άδεια που του οφείλεται και ο εργοδότης δεν την χορηγήσει

έως τις 31Δεκεμβρίου,  ο τελευταίος θα πρέπει να καταβάλει  τις αποδοχές  αδείας με προσαύξηση 100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99,Α.Π. 331/2003 ΠΟΛ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003). 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας,  «η  κανονική άδεια θα
πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο (Άρειος Πάγος 1240/2014)».
 
Με τη λήξη του ημερολογιακού έτους, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική, δεδομένου ότι  δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείας σε επόμενο έτος, έστω και αν αυτό έγινε με τη συναίνεση του εργαζομένου.
 
 
ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ
 
 
– Όταν η μη χορήγηση μέρους ή του συνόλου των ημερών κανονικής άδειας των εργαζομένων εντός του αυτού ημερολογιακού έτους δεν οφείλεται στον εργοδότη, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές μη ληφθείσας αδείας χωρίς προσαύξηση, δεδομένου ότι ο εργοδότης δεν δύναται να εκπληρώσει τη νομική υποχρέωσή καταβολής των οφειλόμενων ημερών κανονικής άδειας με τη χορήγηση αυτούσιων των ως άνω ημερών μέσω της μεταφοράς τους στο επόμενο ή σε μεθεπόμενα έτη (Άρειος Πάγος 1240/2014).
 
– Όταν,  αντιθέτως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν.Δ. 3755/1957, (με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/45) και τη σχετική νομολογία,  ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν την χορήγησε,  δικαιούται τις αποδοχές  αδείας με προσαύξηση 100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99,Α.Π. 331/2003 ΠΟΛ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003). 
 
 
«ΚΛΕΙΔΙ»  Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
 
 
Στο έγγραφο επισημαίνεται, ωστόσο,  ότι «για τη θεμελίωση της αξιώσεως του εργαζόμενου για λήψη της ανωτέρω 100% προσαυξήσεως, που έχει το χαρακτήρα ποινής, απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας. Η οποία υπάρχει όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν την χορήγησε (Α.Π. 434/2011, Α.Π. 455/2010) και η οποία,  εν τέλει,  κρίνεται στα δικαστήρια».