ΠΟΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ;
November 18, 2019
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;
November 18, 2019
Share

Για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης,

λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η σύμβαση εργασίας στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται.

Τυχόν απουσίες του εργαζομένου για μικρό χρονικό διάστημα είναι αδιάφορες. Έτσι λοιπόν, προσμετρούνται τα διαστήματα της ασθένειας, διαθεσιμότητας, στράτευσης, της αναστολής εργασίας, της κανονικής άδειας και της άδειας άνευ αποδοχών.

Έγκυρη θεωρείται και η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, ότι θα συνυπολογιστεί και ο χρόνος υπηρεσίας σε άλλον εργοδότη.