ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟ ΘΥΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ;

ΠΟΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
November 18, 2019
ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;
November 20, 2019
Share

Κατ’ αρχήν το θύμα εργατικού ατυχήματος δικαιούται

αποζημίωση από τον εργοδότη του εφόσον το ατύχημα έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με αφορμή αυτήν.

Αξίζει, όμως, να σημειώσουμε ότι αν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τότε δικαιούται να λάβει παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος από το εν λόγω ταμείο. Επομένως, ο εργοδότης του απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσής.

Η μόνη περίπτωση στην οποία ο εργοδότης εξακολουθεί να οφείλει αποζημίωση σε εργαζόμενο-ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ είναι αν το ατύχημα προκλήθηκε δολίως από τον εργοδότη,

αν δηλαδή ο εργοδότης γνώριζε ότι επρόκειτο να πραγματωθεί το ατύχημα και δεν έλαβε μέτρα για να το αποτρέψει.