ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ
September 14, 2020
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΓΚΥΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ;
September 15, 2020
Share

Έχει κριθεί από τα πολιτικά δικαστήρια ότι, όταν το κίνητρο μιας απόλυσης είναι η ικανοποίηση αισθήματος εκδίκησης του εργοδότη κατά του μισθωτού, εξαιτίας ενεργειών του τελευταίου προς ικανοποίηση νομίμων δικαιωμάτων του (όπως εν προκειμένω η διαμαρτυρία στην Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους του εργοδότη) και όχι η ρύθμιση των αναγκών της επιχείρησης, η γενόμενη απόλυση είναι καταχρηστική.

Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτός εξακολουθεί να δικαιούται το μισθό του (ως αποδοχές υπερημερίας) χωρίς να απαιτείται η πραγματική προσφορά των υπηρεσιών του, εφόσον δηλώσει στον εργοδότη ότι τις προσφέρει.