Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ;

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ;
August 31, 2018
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΑ 6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
August 31, 2018
Share

Σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου,

είναι άκυρη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, με την οποία οι αμοιβές ή αποζημιώσεις, που οφείλονται στο μισθωτό για νόμιμη ή παράνομη υπερωρία αντίστοιχα, θα καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει με την καταβολή αποδοχών που είναι υψηλότερες από τις ελάχιστες νόμιμες. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται, ότι δεν απαγορεύεται η συμφωνία καταλογισμού στις καταβαλλόμενες, υπέρτερες των νομίμων, αποδοχές, όσων προσαυξήσεων δικαιούται ο μισθωτός για πρόσθετη απασχόλησή του λόγω υπερεργασίας (θέση την οποία έχει δεχθεί και η δικαστηριακή νομολογία).

Ωστόσο, είναι έγκυρη η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, με την οποία συμφωνείται ότι θα καταβάλλεται ορισμένο χρηματικό ποσό έναντι υπερωριών, πέραν από το μισθό, το οποίο μάλιστα θα επιστρέφεται στο μισθωτό αν δεν πραγματοποιηθούν οι υπερωρίες.

Με άλλα λόγια, είναι δυνατή η προκαταβολή ενός ποσού για συγκεκριμένη υπερωριακή απασχόληση που θα παρασχεθεί μελλοντικά και στο μέτρο που οι εξ αυτής αξιώσεις καλύπτονται από το επί πλέον ποσό.