ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ;

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
August 31, 2018
ΤΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;
August 31, 2018
Share

Κατά την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη

η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ μηνών μετά τον τοκετό. Ωστόσο, η έγκυος εργαζόμενη σε σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου απολαμβάνει πολύ λιγότερη προστασία σε σχέση με την εργαζόμενη σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, η προστασία δε μπορεί να παραταθεί πέρα από τον χρόνο της συμβατικής λήξεως της εργασιακής σχέσης. Επομένως, η εργαζόμενη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, έχοντας εξαρχής καθορίσει με τον εργοδότη τη διάρκεια της συμβάσεως, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την προστασία μητρότητας, όταν έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου, που λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα που προστατεύεται.