ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ;

ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ S. CAMUSSO, Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, CGIL
September 11, 2018
Share

Η οικειοθελής παροχή μεσημεριανού γεύματος στους εργαζομένους

εκ μέρους του εργοδότη θα έλεγε κανείς ότι λαμβάνει χώρα από ελευθεριότητα του τελευταίου, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια νομική υποχρέωση. Τούτο ισχύει όμως μόνο εν μέρει. Διότι, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρουμε πιο κάτω, ο εργοδότης δεσμεύεται νομικά να εξακολουθήσει να προβαίνει στην άνω παροχή στους εργαζομένους και δεν μπορεί να παύσει αυτή μονομερώς!

Αυτές είναι, αφενός, η πρακτική αυτή να μην έχει καταστεί παγία μέσω της παρόδου πολλών ετών συνεχούς εφαρμογής της, αφετέρου, να έγινε αποδεκτή από τους εργαζομένους και να μην είχε διατυπώσει επιφύλαξη ο εργοδότης από την αρχή της εφαρμογής της περί ελεύθερης ανάκλησης αυτής.

Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, απεφάνθη πρόσφατα ο Άρειος Πάγος, έχει δημιουργηθεί μία σιωπηρή σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για τακτική παροχή του γεύματος, που θεωρείται μισθός σε είδος, η οποία (σύμβαση), αν παραβιαστεί από τον εργοδότη, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων και μπορεί να ακυρωθεί δικαστικά!