ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
September 11, 2018
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;
September 11, 2018
Share

Αποτελεί άραγε διευθυντικό δικαίωμα, η μετάθεση – έστω και προσωρινά – εργαζόμενης εγκύου μητέρας

σε θέση κατά την οποία δε βλάπτεται στην υγεία της, λόγω της κατάστασης εγκυμοσύνης της; Πώς θα διαμορφωθούν οι αποδοχές της εργαζόμενης στη νέα της θέση, αν προκύπτει αλλαγή των καθηκόντων της που συνδέεται με νέα επιδόματα κλπ; Το Δ.Ε.Ε. έχει κρίνει στην περίπτωση της υπόθεσης SANNA MARIA PARVIAINEN κατά FINNAIR OYJ, ότι η μεταβολή θέσης εργαζόμενης εγκύου, σε άλλη θέση με διαφορετικά θετικά για την υγεία της καθήκοντα, καταρχήν είναι επιτρεπτή και δεν την αποστερεί από το μισθό που ελάμβανε αυτή στην προηγούμενη θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών επιδομάτων προϋπηρεσίας, ειδικότητας κλπ., όχι όμως και εκείνων που αφορούσαν στις προηγούμενες συνθήκες εργασίας και που τώρα δε συντρέχουν (η απόφαση έχει δημοσιευτεί στο νομικό περιοδικό ΕΕργΔ, τ. 5 (1675) σελ. 291).