ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ;

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Σε αυτή την περίπτωση το ζήτημα είναι

αν και κατά πόσο προστατεύεται μία εργαζόμενη γυναίκα που υποβάλλεται σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Γενικότερα, απαγορεύονται οι διακρίσεις και αναγνωρίζεται η προστασία των γυναικών έναντι της απόλυσης όχι μόνο κατά την διάρκεια της άδειας μητρότητας, αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απόλυση κατά την διάρκεια των περιόδων αυτών αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου. Ειδικότερα, απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενης που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο τεχνητής γονιμοποίησης, εφόσον η απόλυση αυτή οφείλεται κατ’ ουσία στο γεγονός  της τεχνητής γονιμοποίησης. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει άμεση διάκριση λόγω φύλου.