Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΟΤΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΕΚΛΕΨΕ, ΤΙ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα θεωρείται

το βίαιο συμβάν που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτής, συνεπεία του οποίου επέρχεται βλάβη στην υγεία ή απώλεια της ζωής του μισθωτού. Δύο είναι επομένως οι απαραίτητες προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού α) πρόκληση βίαιης ενέργειας που έχει αιτία εξωτερική, ξένη προς τον οργανισμό του θύματος και β) αυτή να έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εργασία, ώστε να συνδέεται αμέσως ή εμμέσως με αυτή, με σχέση αιτίας προς αποτέλεσμα. Όλα αυτά σε μία απλή θεώρηση των εννοιών, καθώς η ερμηνεία αυτών για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι δουλειά των δικαστών και του εργατολόγου σας.