ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ;

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Παγίως πλέον η δικαστηριακή νομολογία

δέχεται, σύμφωνα άλλωστε και με ρητή διάταξη νόμου, ότι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνέπειες, εφόσον ο παθών μισθωτός υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και ως εκ τούτου δικαιούται να λάβει τις ασφαλιστικές παροχές του ΙΚΑ, απαλλάσσεται ο εργοδότης του από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την καταβολή εξόδων νοσηλείας, κηδείας, αποζημίωσης κλπ., προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστη ο μισθωτός από το ατύχημα, άσχετα με το μέγεθος των παροχών της ασφάλισης. Παρά τα ανωτέρω, παραμένει ένα ξεχωριστό ζήτημα, η χρηματική ικανοποίηση που μπορεί να ζητήσει ο μισθωτός από τον εργοδότη λόγω του ατυχήματος που υπέστη.