ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
January 12, 2021
ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;
January 13, 2021
Share

Η νυχτερινή εργασία, ήτοι η εργασία μεταξύ 22.00 – 6.00

αμείβεται με κανονικό ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 25%.

Σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης, η προσαύξηση υπολογίζεται επί των ήδη προσαυξημένων αποδοχών, κατά 15% ωρομισθίου.