ΠΟΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.;

ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν. 3198/1955 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης δεν ευθύνονται

κατ’ αρχήν φυσικά πρόσωπα παρά μόνο η ίδια η εταιρία, ως νομικό πρόσωπο με την περιουσία της. Στην περίπτωση, όμως, εργατικού ατυχήματος είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Σημειωτέον ότι το εργατικό ατύχημα αποτελεί αδικοπραξία, για την ύπαρξη της οποίας απαιτείται υπαιτιότητα. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο διαχειριστής δε δείξει τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, με συνέπεια να προκληθεί εργατικό ατύχημα, είναι και ο ίδιος υπαίτιος και οφείλει να καταβάλει αποζημίωση από κοινού με την εταιρία.