ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο Ο.Α.Ε.Ε. ΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΩ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΩ ?

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΑΡ’ ΟΛΟ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ?
September 11, 2018
Share

Οι απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Ε. από καθυστερούμενες εισφορές,

πρόσθετα τέλη και ειδικές προσαυξήσεις, εισπράττονται κατά τη διαδικασία του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, ήτοι είναι δυνατή η κατάσχεση κινητών και ακινήτων από το Δημόσιο προς εξόφληση του οφειλόμενου ποσού. Ειδικότερα, συντάσσονται Πράξεις Επιβολής Εισφορών και Πρόσθετων Τελών από τα αρμόδια όργανα. Το ποσό των ανωτέρω πράξεων δεν αναπροσαρμόζεται και εξοφλείται με τις προβλεπόμενες κάθε φορά προσαυξήσεις. Με βάση τις ως άνω πράξεις και αφού διαπιστωθεί η μη πληρωμή από τους υποχρέους, συντάσσονται καταστάσεις οφειλετών. Με βάση τις ως άνω καταστάσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί η διοικητική εκτέλεση, ήτοι να επιβληθεί κατάσχεση. Ωστόσο, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής κατά της Πράξης Επιβολής Εισφορών και Πρόσθετων Τελών εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της.