ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
September 11, 2018
Share

Γαλλικό “κλειδί” για την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων

Πέντε διατάγματα που μεταρρυθμίζουν τον γαλλικό εργατικό κώδικα, υπέγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. 

Τα διατάγματα δίνουν στις εταιρείες περισσότερη ισχύ ώστε να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας και τους μισθούς στις συνθήκες της αγοράς βάσει συμφωνιών ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους που θα επικυρώνονται με απλή πλειοψηφία.

Οι νέοι κανόνες θέτουν ανώτατα όρια στις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης και δίνουν στις εταιρείες μεγαλύτερη ελευθερία να προσλαμβάνουν και να απολύουν εργαζομένους καθώς και να προχωρούν σε επιχριρησιακές συμφωνίες για τις συνθήκες εργασίας.

Τα διατάγματα δεν αναμένεται πάντως, να τεθούν σε ισχύ πριν από το τέλος του χρόνου καθώς χρειάζεται να εκδοθούν άλλα πιο λεπτομερή για την εφαρμογή  τους. 

Τα βασικά σημεία

 – Συνολικά 36 μέτρα  “για την αλλαγή του νόμου και των συμπεριφορών», περιλαμβάνουν τη δυνατότητα της απευθείας διαπραγμάτευσης συμφωνιών με μη εκλεγμένους ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μέσα στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 υπαλλήλους. 

Οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, με λιγότερους από 20 υπαλλήλους, θα μπορούν να διαπραγματεύονται με έναν μη εκλεγμένο μισθωτό κι άρα μη εξουσιοδοτημένο από συνδικάτο υπάλληλο. 

Στις επιχειρήσεις από 20 έως 50 εργαζόμενους, θα είναι δυνατή η διαπραγμάτευση με ένα εκλεγμένο από το προσωπικό, μη εξουσιοδοτημένο.

Τα υφιστάμενα σήμερα 3 όργανα εκπροσώπησης προσωπικού  θα συγχωνευθούν σε ένα, «το κοινωνικό και οικονομικό συμβούλιο».

– Τα μισθολογικά πριμ θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός των επιχειρήσεων. Όποιο και αν είναι το μέγεθος της επιχείρησης.

– Οι αποζημιώσεις απόλυσης θα αυξηθούν στο ¼ μηνιαίου μισθού ανά έτος αρχαιότητας του εργαζομένου. Μέχρι σήμερα αυτές καθορίζονται στο 1/5 του μηνιαίου μισθού ανά έτος αρχαιότητας. Προβλέπονται 3 μήνες αποζημίωση για μέχρι 2 χρόνια αρχαιότητας του μισθωτού, 20 μήνες για 30 χρόνια αρχαιότητας. Έτσι η οροφή αποζημίωσης αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε χρόνο παλαιότητας, μέχρι τα 10 χρόνια, και μισό μηνιαίο μισθό για την περίοδο μέχρι τους 20 μήνες μισθού. Το κατώφλι της αποζημίωσης καθορίζεται στις 15 μέρες μισθού στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, ένας μήνας για τις άλλες επιχειρήσεις και θα αυξάνεται μέχρι τους 3 μήνες, ανάλογα με την παλαιότητα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η προθεσμία προσφυγής των απολυμένων εργαζομένων στα εργατικά δικαστήρια περιορίζεται σε ένα έτος για όλους τους τύπους των απολύσεων. Σήμερα, η περίοδος προσφυγής στα ίδια δικαστήρια είναι ένα έτος για τις οικονομικές απολύσεις και δύο έτη για άλλες απολύσεις.

dikigorosergatologos.gr