ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ…«ΜΠΗΚΕ» ΤΟ 2018 Η ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Περισσότερες οι προσλήψεις με «ευέλικτες» συμβάσεις. 

Αύξηση των προσλήψεων με «ευέλικτες» συμβάσεις και μισό μισθό έναντι των συμβάσεων με πλήρη απασχόληση, κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» τον πρώτο μήνα του 2018 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν,  το 40,26% των προσλήψεων  (61.950 θέσεις από 49.284 και σε ποσοστό 38,96% τον Ιαν. του 2017) ήταν με μερική απασχόληση και το 12,99% (19.983 θέσεις από 18.283) με σύστημα «εκ περιτροπής» εργασία. Δηλαδή συνολικά το 53,25% ήταν με «ευέλικτες» συμβάσεις και το 46,75% (71.943 θέσεις, από 58.814 του Ιαν. 2017) με πλήρη απασχόληση. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Ιανουάριο 2018 καταγράφηκε μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 16.542 θέσεις εργασίας.

Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 153.876, ενώ οι αποχωρήσεις σε 170.418. Από τις 170.418 συνολικά αποχωρήσεις, οι 70.332 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 100.086 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιανουάριος 2018 και Ιανουάριος 2017, προκύπτει μια διαφορά κατά + 13.275 θέσεις εργασίας, για τον Ιανουάριο 2018 (αρνητικό ισοζύγιο 16.542 θέσεωνεργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (29.817) τον Ιανουάριο του 2017.