ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ;

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;
September 11, 2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;
September 11, 2018
Share

Όταν με τη σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί ότι ο εργοδότης δικαιούται

να μεταβάλει μονομερώς τους όρους της σύμβασης, η μεταβολή δεν είναι βλαπτική. Βάσει της ελευθερίας των συμβάσεων, η προσθήκη ρητρών στην ατομική σύμβαση με τις οποίες διευρύνεται το διευθυντικό δικαίωμα είναι κατ’ αρχήν θεμιτή. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει τους όρους έστω και σε βάρος του εργαζόμενου, αφού πρόκειται όχι για μονομερή αλλά για συμφωνημένη μεταβολή. Έχει τη δυνατότητα -παραδείγματος χάρη- να μεταθέτει τον εργαζόμενο σε διάφορες θέσεις.