άδεια αναψυχής

July 19, 2019

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την ετήσια άδεια αναψυχής
June 21, 2019

ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΥ;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης δε δεσμεύεται