δημόσιος υπάλληλος

September 14, 2021

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα,
September 12, 2021

Η ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του
September 10, 2021

ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του
September 9, 2021

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ο υπάλληλος εκτελεί αποκλειστικά τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του.