ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΥΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ;
November 27, 2018
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
November 28, 2018
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΥΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ;
November 27, 2018
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
November 28, 2018
Share

Αρχικά ο μισθωτός που εργάζεται εκτός έδρας

δικαιούται κανονικά το μισθό ή τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στις ημέρες της εκτός έδρας απασχόλησης καθώς και πρόσθετη αμοιβή και προσαύξηση για παροχή εργασίας τις Κυριακές, αργίες, υπερωρίες κ.τ.λ.

Έπειτα ο μισθωτός που για τις ανάγκες της εργασίας χρειάζεται να διανυκτερεύσει , δικαιούται και ειδική αποζημίωση που υπολογίζεται με βάση το μισθό ή τα ημερομίσθια και της ημέρες που απασχολήθηκε πραγματικά εκτός έδρας.

Τέλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.