ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Κ.ΛΠ.
September 11, 2018
Share

Η προστασία για την απαγόρευση απόλυσης της εγκύου κατά τη διάρκεια του τοκετού,

αλλά και για 18 μήνες μετά από αυτόν αφορά και στις περιπτώσεις απασχόλησης εγκύου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η προστασία όμως αυτή δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από το χρόνο της προκαθορισμένης λήξης της σύμβασης. Δηλαδή, η εγκύος εργαζόμενη θα πάψει να απασχολείται με τη λήξη της σύμβασης.