ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ;
October 31, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΟΥ;
October 31, 2018
Share

Ο θάνατος του εργοδότη δεν επιφέρει κατά κανόνα τη λύση της σύμβασης εργασίας.

Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που τα μέρη απέβλεψαν ειδικά στο πρόσωπο του εργοδότη, όταν δηλαδή το πρόσωπο αυτό αποτελεί στοιχειώδες στοιχείο της σύμβασης, οπότε και η σύμβαση λύνεται. Στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρχει αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τη διάταξη επιείκειας 675 του ΑΚ.