Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΠΛΗ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

Η προσαύξηση 100% των αποδοχών αδείας αφορά στην άδεια αναψυχής
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απολυθεί
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΛΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
September 11, 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ως τρίτεκνοι λογίζονται για την κατά προτεραιότητα